L F S
ADWOKACI   RADCOWIE PRAWNI   SOBOLAK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA

al. J.Ch. Szucha 3/2
00-580 Warszawa
tel.: +48 22 622 09 99
fax: +48 22 696 17 05
e-mail: varsovia#eu-lfs.com

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251432
NIP: 526-275-94-50
REGON: 015715084
nr rachunku bankowego BANK MILLENIUM, nr: 41 1160 2202 0000 0000 7095 1783
BIC SWIFT Code: BIGBPLPW
IBAN: PL41 1160 2202 0000 0000 7095 1783