Adwokat Mirosław Sobolak, partner zarządzający

Adwokat Mirosław Sobolak, partner zarządzający

Zajmuje się obsługą podmiotów korporacyjnych i transakcji inwestycyjnych. Doradza w szczególności przy inwestycjach wynikających z powstania, przekształcenia, przejęcia, fuzji, restrukturyzacji, likwidacji spółek prawa handlowego i osób prawnych. Posiada duże doświadczenie w obszarze związanym z obrotem nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, planowaniem przestrzennym, włączając w to obsługę prawna inwestycji planowanych na gruntach, których stan prawny jest nieuregulowany lub stanowi przedmiot sporu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (od 1990).

e-mail: miroslaw.sobolak#eu-lfs.com
tel. kom.: +48 601 677 711

Radca prawny Wojciech Drożdżał, partner

Radca prawny Wojciech Drożdżał, partner

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych. Zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych w zakresie prawa cywilnego gospodarczego, administracyjnego oraz podatkowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku (od 1985). Jest również doradcą podatkowym i członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

e-mail: wojciech.drozdzal#eu-lfs.com
tel. kom.: +48 604 947 460

Radca Prawny Piotr Sawczuk, partner

Radca Prawny dr Piotr Sawczuk, partner

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Autor publikacji naukowych z dziedziny prawa podatkowego i celnego. Kierownik i wykładowca na podyplomowych studiach dla funkcjonariuszy celnych. Wykładowca na aplikacji notarialnej, kursach na doradców podatkowych oraz w ramach szkoleń zawodowych dla adwokatów organizowanych przez ORA w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Doradca rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych. Swoje zainteresowania skupia na przekształceniach i fuzjach podmiotów gospodarczych, postępowaniu z zakresu prawa podatkowego i celnego oraz prawie gospodarczym. Specjalizuje się w negocjacjach. Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: piotr.sawczuk#eu-lfs.com
tel. kom.: +48 502 403 405

apl. rad. Ewa Habuda

Radca Prawny Ewa Habuda

Dotychczasowa działalność prawnicza skupia się wokół prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw egzekucjynych. Dodatkowo specjalizuje się w prowadzniu postępowań zarowno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jak i przed szeregiem organów administracji.


e-mail: ewa.habuda@eu-lfs.com
tel. kom.: + 48 667 231 839


Adwokat Edmund Falandysz

Adwokat Edmund Falandysz, of counsel

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek działających głównie w branży informatycznej i farmaceutycznej. Doradza w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich oreaz realizacji projektów z branży IT, jak również związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Informatyki Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie.

e-mail: edmund.falandysz#eu-lfs.com
tel. kom.: +48 506 472 189


Adwokat Robert Czaplicki, of counsel

Adwokat Robert Czaplicki, of counsel

Doświadczenie i praktyka w zakresie prawa cywilnego(w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prawa konstytucyjnego. Prowadzi zajęcia zastępcze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

e-mail: robert.czaplicki@eu-lfs.com
tel. kom.: + 48 604 580 573